Conan nelítostný

Brokilon, 2009
Conan nelítostný

Román. Druhé, prepracované vydanie.

Oficiálna anotácia: Nejpochmurnější a nejkrvavější dobrodružství, jaké kdy Conan zažil! Hnán nepřízní osudu opouští Conan Brythunii a míří do ponurých lesů Vysočiny. Klany v tomto divokém kraji se chystají do války, aby zastavily rozpínavost uctívačů temné bohyně Elderoth. Svatyně nečitého kultu jsou cítit shnilým lidským masem, síly zmaru a rozkladu jsou na vzestupu a chladná ocel touží být zahřáta horkou krví…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Turkobijce (ant. Memento Mori)

Triton, 2009
Turkobijce (ant. Memento Mori)

Novela. Publikované v antológii Memento Mori.

Oficiálna anotácia: Tehdy se středověk prolínal s nástupem novověku – inkvizice vedla procesy s čarodějnicemi, vznikl pražský orloj, u Moháče se střetly armády dvou náboženství, objeven byl nový zámořský svět, zrodila se úchvatná díla renesančních umělců… Nejen tato témata se stala základním kamenem příběhů plných napětí, temné atmosféry, charismatických hrdinů, ale také humoru a poutavých nápadů. Špička domácí spisovatelské scény se ukazuje ve vynikající formě a předkládá zbrusu nové, dosud nepublikované povídky. Vedle textů Petry Neomillnerové, Františka Novotného, Pavla Renčína a dalších zde najdeme také samostatný prolog k chystané sérii Kapitán Báthory od Juraje Červenáka. Povídková antologie Memento mori je prvním příspěvkem do volného cyklu Fantastická historie, který spojuje velkolepou tradici české historické prózy s moderním přístupem současných tvůrců podivuhodného žánru fantasy. Do antologie Memento mori přispěli: Juraj Červenák – Jana Jůzlová – Leonard Medek – Petra Neomillnerová – František Novotný – Alexandra Pavelková – Pavel Renčín

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Sekera z bronzu, rouno ze zlata

Brokilon, 2009
Sekera z bronzu, rouno ze zlata

Román. České knižné rozšírené vydanie.

Oficiálna anotácia: V povodí řeky Istros, která o mnoho století později dostane jméno Dunaj, panuje věk bronzu a zlata. A také jantaru, pro kupce od jižních moří vysoce ceněného zboží. Ale nejen pro ně. Do barbarských končin severně od Istru přijíždí trójský princ Podarkés. Je odhodlán získat zde poklad, kterým vykoupí rodné město z pařátů mykénského zabijáka Hérakla. Brzy se ukáže, že je to úkol nad síly jednoho muže. Naštěstí Podarkés získává spojence ve válečníkovi Astériovi s tajemnou, temnou minulostí, mladé věštkyni Sýkorce, schopné mluvit s bohy, a také v udatném knížeti Sokolovi. Zdá se tedy, že bitva o poklad nemůže skončit jinak než vítězstvím. Jenomže to Podarkés ještě netuší, že do Istru vplula na útěku před kolchidskou flotilou černá loď Argó s palubou plnou nejobávanějších řeckých hrdlořezů…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Bivoj válečník

Brokilon, 2008
Bivoj válečník

Román. Druhá kniha dilógie Bivoj.

Oficiálna anotácia: Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic. Čechové se skrývají v lesích a zdá se, že není naděje na záchranu. Krokovy dcery jsou však odhodlány nenechat své soukmenovce v otrockém područí. Přestože je rozdělila válka i černá kouzla knížete Hordaga a čarodějky Ašigy, plánují protiútok. Budou však potřebovat posily. Udatný Bivoj proto v čele malé družiny vyráží na sever, aby požádal o pomoc mocného čaroděje Přemysla, knížete Lemuzů. Nepřátelé mu samozřejmě budou chtít v doručení poselství zabránit. Chystají totiž útok na Levý Hradec, jedno z posledních svobodných českých hradišť, a účast severních kmenů v bitvě by zvrátila poměr sil…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Útěk Jonathana Harkera

Pevnost, 2008
Útěk Jonathana Harkera

Poviedka. Publikované v magazíne Pevnost č. 11/2008

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Fantázia, 2008
Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Román. Publikované na pokračovanie v časopise Fantázia č. 41, 42, 43 a 44.

Oficiálna anotácia: Územie Slovenska v dobe bronzovej. Princ Podarkés z Tróje prichádza do povodia Hronu, aby získal jantárový poklad, ktorý potrebuje ako výkupné pre mykénskeho dobyvateľa Hérakla. Sprievod s jantárom je však prepadnutý divochmi z kmeňa Hadozubov. Bojovník Astérios sa vydáva po ich stope. Medzitým sa vo veštiarni božskej Veľkej Matky dievčina menom Sýkorka pripravuje na poslanie Vševidiacej. Aby bol posilnený jej jasnozrivý vnútorný zrak, bude musieť prísť o zrak, ktorým vidí obyčajný pozemský svet…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Bivoj běsobijce

Brokilon, 2008
Bivoj běsobijce

Román. Prvá kniha dilógie Bivoj.

Oficiálna anotácia: Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návu, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinům dovoleno překročit její tok a vystoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemných sporech. Letos však výroční slavnosti předcházejí zlá znamení. Libušina sestra Kazi byla cestou ze svého hradiště napadena děsivým démonem s kančí podobou. Vědmu v poslední chvíli zachránil Bivoj, syn Sudivojův, lovec z rodu Strošovců. Kdo běsa vyvolal? Proč se někdo pokouší zasít mezi české lechy svár? A jak to souvisí s varováním ducha Libušina otce, váženého knížete Kroka, který se zjevil svým dcerám a přinesl zvěst o hrozbě, přicházející z tajemných končin až někde za hvozdy mrtvých?

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Conan a dvanáct bran pekla

Brokilon, 2008
Conan a dvanáct bran pekla

Román. Nové vydanie pod vlastným menom.

Oficiálna anotácia: Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad – Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Netuší však, jak dokáže být magie Setových přisluhovačů děsivá…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Bohatýr: Bílá věž

Wales, 2008
Bohatýr: Bílá věž

Román. Tretia kniha trilógie Bohatier.

Oficiálna anotácia: Kníže Svjatoslav v dychtivé touze posunout hranice kyjevského velkoknížectví a otevřít národům na severu přístupové cesty k bohatým jižním zemím a k Hedvábné cestě vyrazí proti Chazarské říši. Ta byla až doposud hlavní mocností v oblasti Kaspického moře, v povodí Volhy a ve stepích u Donu. Svjatoslavem vedené kmeny se v drtivé bitvě střetnou s armádou chazarského kagana, avšak tím rozsáhlé válečné tažení pouze začíná. Pořád jsou tady pevnosti Avarů, Alanů a Kassogů na kavkazských úpatích, dobře opevněná města na pobřeží Kaspického a Azovského moře a především pohraniční tvrz na řece Don, zvaná Šarkil – Bílá věž. Říká se o ní, že je nedobytná. A Kyjevané se o tom chtějí přesvědčit… Na daleké a namáhavé cestě si však bohatýři postupně uvědomují, že jejich nejhorším nepřítelem nejsou Chazaři, ani krvelační Pečeněgové vedení zrádným chazarským begem, ale temnota, která hlodá v jejich vlastních srdcích. Nakonec bude Ilja v citadele Šarkilu nucen zkřížit meč s mužem, jehož kdysi považoval za svého přítele…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Bohatýr: Dračí carevna

Wales, 2007
Bohatýr: Dračí carevna

Román. Druhá kniha trilógie Bohatier.

Oficiálna anotácia: Po ovládnutí kraje Bulharů na řece Volze se kyjevský vojevůdce Svjatoslav na čas usadil v sídelním Bolgaru a upevňuje zde své mocenské pozice. Ilja a ostatní bohatýři, rychle se uzdravující z válečných zranění, jsou však jako na jehlách. Jejich úhlavní nepřítel, velekněz Tugarin, unikl někam na sever. Svjatoslav dovolí bohatýrům, aby se vydali po jeho stopách a jednou provždy s ním skoncovali. Družina vypátrá zloducha v divokých končinách obývaných kmenem Čeremisů, ale tam štvanice zdaleka nekončí. Jejich nepřítel totiž směřuje na sever, na území tajemných Čudů. Pověsti vyprávějí, že někde v tamních lesích je brána do záhrobí, na železný most a divotvornými silami obestřený ostrov Bujan… A právě tam chce zákeřný čaroděj konečně získat schopnosti, které z něj učiní poloboha. Ostrov však střeží neblaze proslulá čarodějná kněžna, kterou místní vyděšeným šepotem nazývají Baba Jaga – „matka hadů". Ilja a jeho druhové budou muset opět bojovat s dračími kouzly i s temnotou, která si našla zrádné srdce v jejich vlastních řadách…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Deštivá noc v Boot Hillu (ant. Fantázia... to nejlepší)

Wales, 2007
Deštivá noc v Boot Hillu (ant. Fantázia... to nejlepší)

Poviedka. Publikované v antológii Fantázia – to nejlepší… a ještě něco navíc.

Oficiálna anotácia: Soubor dvanácti povídek, mapující desetiletou historii slovenského časopisu Fantázia a představující to nejkvalitnější, co se na jeho stránkách objevilo a s čím se v drtivé většině neměl český čtenář šanci seznámit. Časopis se stal líhní talentů a mnozí jeho přispěvatelé jsou již dnes renomovanými spisovateli – jmenujme Juraje Červenáka, Alexandru Pavelkovou, Zuzanu Minichovou, Štefana Huslicu, Jozefa Girovského a další. Starší generaci zastupuje Jozef Žarnay a jako bonus naleznete na konci sbírky dvě povídky nadějných slovenských autorů nové generace.

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Bohatýr: Ocelové žezlo

Wales, 2007
Bohatýr: Ocelové žezlo

Román. Prvá kniha trilógie Bohatier.

Oficiálna anotácia: Píše se rok 965 a mladý kníže Svjatoslav se ujímá vlády nad Kyjevem a Novgorodem. Nehodlá však spravovat zemi z vladařského stolce, nýbrž ze sedla válečného oře. V žilách mu totiž koluje divoká krev varjažských předků a on chce sjednotit blízké i vzdálenější kmeny pod železnou rukou a udělat z knížectví největší mocnářství široko daleko. Jeho první dobyvační tažení směřuje na východ, k říši Bulharů na řece Ityl… Mezitím ve vesnici Karačarovo na území kmene Muromců žije mladík jménem Ilja, odvrhnutý vlastním rodem, slabý, neduživý, napůl chromý. Když osadu jednoho dne vypálí krutí nájezdníci, jedině Ilja přežije a musí se postarat o mrtvé. Právě tehdy zavítají do vesnice tři tajemní žebráci. Ti se nad chromým mladíkem slitují a sejmou z něj kletbu, která jeho nemoci způsobila. Ilja v sedle věrného Buruška vyráží na cestu za pomstou a jeho osud se brzy protne s osudem Svjatoslavovým. Oba totiž upírají svůj zrak k zlověstné Dračí věži v bulharském městě Suwaru…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Vládce stříbrného šípu

Pevnost, 2006
Vládce stříbrného šípu

Novela. Cyklus Bivoj. Publikované v magazíne Pevnost č. 12/2006

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Kapka krve (ant. Legie nesmrtelných)

Fantom Print, 2006
Kapka krve (ant. Legie nesmrtelných)

Poviedka. Okrajovo súčasť cyklu Černokňažník. Publikované v antológii Legie nesmrtelných.

Oficiálna anotácia: Fandíte-li akční, dobrodružné, napínavé fantasy, našli jste to pravé. Vaše chuťové buňky budou vrnět blahem. Výběr povídek byl koncipován tak, aby se líbily čtenářům, a ne jen vkusu nějakého editora. Takže nečekejte žádné experimenty, žádné divné kusy, hluboké úvahy o smyslu bytí. A pokud jste čekali zrovna něco takového, okamžitě knihu zavřete a vraťte zpět do regálu, hrozí nevratné poškození vašeho intelektuálního vkusu… Spoustu z vás jistě potěší už jen fakt, že zavítáte zpět do světů a setkáte se znovu s hrdiny, které jste si zamilovali při četbě svých oblíbených autorů. Opět navštívíte Knaakův DragonRealm, Eriksonův Genabakis nebo Feistovu Midkemii. Čeká na vás orcká tlupa Rosomáků Stana Nichollse, Žambochův Koniáš, Mirena Ďuro Červenáka či Vimka Saši Pavelkové.

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Kámen a krev (ant. Orbitální šerloci)

Mladá fronta, 2006
Kámen a krev (ant. Orbitální šerloci)

Novela. Publikované v antológii Orbitální šerloci.

Oficiálna anotácia: Fantaskní detektivka jistě uspokojí milovníka kriminálních příběhů i čtenáře SF a fantasy. Devět současných českých autorů nabízí na stránkách další antologie z edice Ikaros své osobité pojetí tohoto žánru. Dozvíte se, jaké dalekosáhlé následky může způsobit vypadnutí obyčejného nýtku… kdo zabíjel v palácích středověké Konstantinopole… co se skrývá v hlubinách měsíčních „moří"… jaké síly stojí za podivnými jizvami na těle zavražděného muže… Předchůdci i následovníci Sherlocka Holmese a dalších slavných detektivů již po tisící rozehrávají hru na lovce a kořist, neboť zločin je věčný…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Černokněžník: Válka s běsy

Wales, 2006
Černokněžník: Válka s běsy

Zbierka poviedok. Cyklus Černokňažník.

Oficiálna anotácia: Svatyni Krvavého ohně na Kančí hoře konečně vládne právoplatný dědic rodu černokněžníků. Muž s Černobohovou divotvornou krví v žilách opět hlídá svět smrtelníků před démony a zlými mocnostmi, jak tomu bylo za starých časů. A přestože nad povodími Moravy, Dyje, Dunaje nebo Nitravy už vanou vichry nových dob a knížectví podrobená mladým, dravým knížetem Mojmírem postupně přijímají křesťanství, staří bohové jsou pořád mocní a jejich nepřátelené z temných světů dychtí po lidských duších víc než kdykoli předtím. Černý Rogan proto s mečem Krutomorem v dlani a věrným vlkem Goryvladem po boku vyráží splnit své poslání. To ještě netuší, že na jeho konci ho čeká souboj s uctívači nenáviděného Belboha. Válka s běsy začíná…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Mark Stone: Svatá válka

Ivo Železný, 2005
Mark Stone: Svatá válka

Novela. Cyklus Mark Stone.

Oficiálna anotácia: Marka Stonea odvolali z dovolené. Jen málokdy se podaří nejlepšímu agentu vybrat si celou dobu, potřebnou na odpočinek po náročných misích. Generál Khov je zřejmě toho názoru, že Mark si nejlépe odpočine na další misi. Nyní má podezření, že na jedné z planet, nad nimiž SDPP má dohled, došlo k nepovolenému vměšování. Mark má podezření potvrdit nebo vyvrátit. Nebyl by to nejlepší z agentů, kdyby se spokojil jen s tím…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Černokněžník: Krvavý oheň

Wales, 2005
Černokněžník: Krvavý oheň

Román. Tretia kniha trilógie Černokňažník.

Oficiálna anotácia: Černý Rogan, kdysi proslulý zabíječ Avarů, pak dědic černokněžnického rodu, se z vůle bohů vrátil ze záhrobí, získal démonický meč Krutomor a teď míří na kouzly nasáklou Kančí horu. Tam jej ve svatyni jeho předků čeká Krvavý oheň, zřídlo nesmírné čarodějné moci. Než jej však bude moci ovládnout a konečně se tak stát vyvoleným bojovníkem s temnými mocnostmi, čeká ho válka s uctívači nepřátelského Belboha. Navíc Vraniborské knížectví na severním toku Moravy ohrožuje rasa divokých, krvelačných goričů, kteří se po staletích sjednotili a chystají se k drtivému útoku. Bohyně smrti Morena bude sklízet bohatou úrodu…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Doupě řvoucí smrti

Pevnost, 2005
Doupě řvoucí smrti

Novela. Cyklus Bohatier. Publikované v magazíne Pevnost č. 11/2005

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Strážce hvozdu (ant. Písně temných věků)

Triton, 2005
Strážce hvozdu (ant. Písně temných věků)

Novela. Publikované v antológii Písně temných věků.

Oficiálna anotácia: Vraťte se s námi do věků našich předků, jejichž kosti už dávno pohltila věčnost země! Pro období prvního milénia po Kristu se vžilo označení „temná staletí". Byla to krutá doba, smrt si nevybírala a drsné podmínky dělaly z jedinců hrdiny. Lidé bojují o holé životy, obětují rozezleným bohům, hrdinské skutky střídají magické rituály. Fantasy povídky zasazené do tohoto prostředí napsali přední čeští spisovatelé. Každý svůj příběh pojal jinak. Kniha předkládá barvitou mozaiku dobrodružných, akčních, detektivních či humorných povídek. V rukou Jaroslava Mosteckého, Leonarda Medka, Františky Vrbenské a dalších suverénů fantastické literatury vyrostla na prastarých mohylách nová kytice příběhů věčných jako lidstvo samo.

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Černokněžník: Radhostův meč

Wales, 2004
Černokněžník: Radhostův meč

Román. Druhá kniha trilógie Černokňažník.

Oficiálna anotácia: Rogan se z vůle Černoboha vrátil z Lesa věčnosti, knížectví mrtvých, aby ve světě smrtelníků válčil s běsy a temnými mocnostmi. Nejdříve však jako potomek černokněžnického rodu musí vyrvat posvátný Krvavý oheň z pařátů ďábelských Belbohových uctívačů. K tomu bude potřebovat své dědictví, meč válečného boha Radhosta. Pátrání po prastaré zbrani jej zavede daleko na západ, kde kmen Čechů ohrožují Lučané vedení démonickým knížetem Vlastislavem. Černokněžník a jeho druhové, vědma Mirena a vůdce záhrobní vlčí smečky Goryvlad, musí čelit nejen svým vlastním nepřátelům, ale navíc se připletou i do války, která otřese trůnem přemyslovských knížat…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Černé srdce (ant. Čas psanců)

Triton, 2004
Černé srdce (ant. Čas psanců)

Novela. Cyklus Bohatier. Publikované v antológii Čas psanců.

Oficiálna anotácia: Stateční hrdinové, ladné křivky dívek, čarodějnické praktiky, krvelační upíři, ostré čepele, rozžhavené hlavně, zhoubná radiace. Vše od historické fantasy až po postkatastrofickou sci-fi, od akčních naturalistických příběhů plných krvavé romantiky (pro někoho i romantické krve) po odlehčená dobrodružství plná bizarních nápadů a humoru.

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Conan a dvanáct bran pekla

Brokilon, 2004
Conan a dvanáct bran pekla

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen

Oficiálna anotácia: Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad – Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Netuší však, jak dokáže být magie Setových přisluhovačů děsivá…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Černokněžník: Vládce vlků

Wales, 2003
Černokněžník: Vládce vlků

Román. Prvá kniha trilógie Černokňažník.

Oficiálna anotácia: Téměř deset let bojoval v kruté válce, jež rozvrátila říši Avarů, divokých nájezdníků z podunajských rovin. Černý Rogan, osamělý, nemilosrdný zabiják, jenž válčil v žoldu Karla Velikého i bulharského chána Kruma, se nyní na vlastní pěst vydává do temných lesů v povodí řeky Hron. Je na stopě smečce Krvavých psů, nejkrutějších avarských hrdlořezů. Díky setkání s vědmou Mirenou a vládcem vlků Černobohem však brzy pozná, že jeho osudem není jen pomsta. Aby zjistil, jaké tajemné síly dřímají v jeho nitru a jaké poznání zdědil po svých předcích, bude se muset vydat až do říše Moreny, bohyně smrti…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Hrdlorez

Fantázia, 2003
Hrdlorez

Poviedka. Publikované v magazíne Fantázia č. 26

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Keď vyjde slnko nad Zoborom...

Fantázia, 2003
Keď vyjde slnko nad Zoborom...

Novela. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Fantázia č. 25

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Conan a svatyně démonů

Brokilon, 2002
Conan a svatyně démonů

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen

Oficiálna anotácia: Conan, zachmuřený válečník z barbarské Cimmerie přichází na své pouti do knížectví Hyrth, ležícího v nejvýchodnějším koutu Brythunie, ve stínu tajemných Kezankiánských hor. Tato země vzešla z krvavých klanových válek a pod maskou pevné vlády zde doposud doutnají zbytky starých svárů, nenávisti a zrady. Je na Conanovi, aby se s mečem v ruce vydal do podzemních bludišť, zločineckých doupat a nakonec i do svatyně ohavného boha Gorth-Tyra a odhalil temné spiknutí proti knížeti Beldorinovi. Jeho čepel se brzy zbarví krví, jež nebude pouze lidská…

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Z posvátné vody zrozená

Pevnost, 2002
Z posvátné vody zrozená

Poviedka. Cyklus Černokňažník. Publikované v magazíne Pevnost č. 1/2002

Oficiálna anotácia: (nie je)

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Sila viery (ant. Je dobré být mrtvý)

Rigor Mortis, 2000
Sila viery (ant. Je dobré být mrtvý)

Poviedka. Publikované v antológii Je dobré být mrtvý.

Oficiálna anotácia: Všichni vám lhali… Smrtí to nekončí, smrtí to začíná. Kapacity jako Ďuro Červenák, Marek Dobeš, David Horák, Michal Hvorecký, Jaroslav Mostecký, Ondřej Neff, František Novotný, Jiří Pavlovský, Jiří W. Procházka, Vladimír Šlechta, Stanislav Švachouček a Jaroslav Velinský odkryjí nový pohled na svět zombii a předvedou nám, že mrtví dokáží víc, než si umíte představit. Zrádci z bavorských dějin, kovbojové, čichači dámských kalhotek, šílení vynálezci, valkýry, soukromí detektivové, bohové, gastarbajtři a Valentina Vladimírovna Těreškovová – na ty všechny narazíte ve sborníku, kde mrtví převažují nad živými a který vám zaručeně sežere mozek. Někdy je dobré být mrtvý, jindy ne tak úplně. Ale rozhodně byste si to neměli nechat ujít. Protože – Musíme tam všichni.

Pokračovanie článku / Diskusia ()

Conan nelítostný

Brokilon, 2000
Conan nelítostný

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen

Oficiálna anotácia: Hnán nepřízní osudu opouští Conan Brythunii a míří do ponurých lesů Vysočiny. Klany v tomto divokém kraji se chystají do války, aby zastavily rozpínavost uctívačů temné bohyně Elderoth. Svatyně nečistého kultu jsou cítit shnilým lidským masem, síly zmaru a rozkladu jsou na vzestupu a chladná ocel touží být zahřáta horkou krví…

Pokračovanie článku / Diskusia ()