Černokněžník: Krvavý oheň

Krvavý oheň

Román. Tretia kniha trilógie Černokňažník.

Oficiálna anotácia: Černý Rogan, kdysi proslulý zabíječ Avarů, pak dědic černokněžnického rodu, se z vůle bohů vrátil ze záhrobí, získal démonický meč Krutomor a teď míří na kouzly nasáklou Kančí horu. Tam jej ve svatyni jeho předků čeká Krvavý oheň, zřídlo nesmírné čarodějné moci. Než jej však bude moci ovládnout a konečně se tak stát vyvoleným bojovníkem s temnými mocnostmi, čeká ho válka s uctívači nepřátelského Belboha. Navíc Vraniborské knížectví na severním toku Moravy ohrožuje rasa divokých, krvelačných goričů, kteří se po staletích sjednotili a chystají se k drtivému útoku. Bohyně smrti Morena bude sklízet bohatou úrodu…

Autor o knihe: Vyvrcholenie trilógie, v ktorej Rogan a jeho druhovia konečne dorazia do svätyne Krvavého ohňa na Kančej hore a rozdajú si to na meče a kliatby s uctievačmi Belboha. Samozrejme sa toho stane oveľa viac a nie všetci prežijú veľký záverečný masaker, v ktorom Rogan naplní svoje poslanie a kmeň Vranov (sídliaci na území dnešného Olomouca) vybojuje krvavý boj s démonickými goričmi zo Snežných hôr (dnešné Jeseníky). Veľkú inšpiráciu mi poskytla Františka Vrbenská, ktorá zistila, že vo folklóre na severnej Morave a v Sliezsku dodnes prežíva jazdecká tradícia, nasvedčujúca, že v tých končinách žijú potomkovia dávnych sarmatských Jazygov. To sa vie, že som to v románe použil, ba dej je na tom do značnej miery postavený.

Vydavateľ: Wales, Praha
Rok vydania: 2005
Preklad: Robert Pilch
Obálka: Michal Ivan
Počet strán: 320
Rozmery: 115×165
Prevedenie: paperback