Conan a svatyně démonů

Conan a svatyne demonu

Román. Publikované pod pseudonymom Thorleif Larssen

Oficiálna anotácia: Conan, zachmuřený válečník z barbarské Cimmerie přichází na své pouti do knížectví Hyrth, ležícího v nejvýchodnějším koutu Brythunie, ve stínu tajemných Kezankiánských hor. Tato země vzešla z krvavých klanových válek a pod maskou pevné vlády zde doposud doutnají zbytky starých svárů, nenávisti a zrady. Je na Conanovi, aby se s mečem v ruce vydal do podzemních bludišť, zločineckých doupat a nakonec i do svatyně ohavného boha Gorth-Tyra a odhalil temné spiknutí proti knížeti Beldorinovi. Jeho čepel se brzy zbarví krví, jež nebude pouze lidská…

Autor o knihe: Čosi ako „remake“ Conana a tieňov Hyrthu. Vydavateľ mi ponúkol opätovné vydanie onej starej conanovky, ale ja som ju nechcel publikovať v tej starej nemožnej podobe, tak som román prepísal. Nová verzia nakoniec má s tou starou len veľmi málo spoločné. Je to také rázne, úderné conanovské dobrodružstvo bez epického záberu, ale nabité akciou.

Vydavateľ: Brokilon, Ostrava
Rok vydania: 2002
Preklad: Robert Pilch
Obálka: Jan Patrik Krásný
Počet strán: 176
Rozmery: 115×180
Prevedenie: paperback