Kapitán Báthory už kľaje po slovensky

Vyšli Strážcovia Varadína

Varadin meč

„K ďasu!“ sa dnes zmenilo na „Do šľaka!“ :-) Vo vydavateľstve Slovart vyšiel prvý diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho. Už ani neviem, čo k tomu dodať. Snáď len vyjadrím nádej, že si kniha aj v slovenčine nájde svojich čitateľov, a že ich bude dosť na to, aby vyšiel v originálnom znení aj diel druhý, ktorý práve v týchto dňoch viac-menej usilovne dokončujem. Takže, v mene Božom, hurá do kníhkupectiev. ;-)