Literárna súťaž: NAPÍŠ SI SVOJHO ROGANA!

Konečne je tu! :)

gorja

Čítal si Černokňažníka a myslíš si, že príbeh o Roganovi a Goryvladovi dokážeš napísať rovnako dobre, ba lepšie ako Juraj Červenák? Môžeš to skúsiť. Autor a vydavateľstvá Artis Omnis a Brokilon ti ponúkajú možnosť podieľať sa na nových knižných príbehoch o Čiernom Roganovi, ktoré začnú vychádzať na jeseň 2012.

Stačí napísať poviedku alebo novelu, v ktorej budú vystupovať černokňažník Rogan a jeho vlčí spoločník Goryvlad a dej sa bude odohrávať v slovanskom prostredí krátko po roku 800. Poňatie je výhradne na tebe – môže to byť temná, až hororová fantasy, viac historický príbeh alebo humornejšia verzia. Rozsah je maximálne 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Texty môžu byť v slovenčine alebo češtine. Termín, dokedy môžeš poviedky zasielať: 30. jún 2012.

Zaslané texty si prečíta a vyhodnotí porota v zložení: Juraj Červenák, Andrea Harmanová (vydavateľstvo Artis Omnis) a Robert Pilch (vydavateľstvo Brokilon). Najlepšia poviedka bude štandardne redakčne spracovaná a honorovaná (oboma vydavateľmi) a vyjde ako bonus k Červenákovmu románu Čierny Rogan: Zlato Arkony, ktorý vyjde v slovenčine i češtine na jeseň 2012. To znamená, že víťazný text si budú môcť prečítať všetci čitatelia, ktorí si kúpia Červenákovu knižnú novinku.

Ak zvíťazí poviedka napísaná v slovenskom jazyku, v českom vydaní bude uverejnená v českom preklade, a naopak (podľa uváženia vydavateľa). Porota si vyhradzuje právo na neurčenie víťaznej poviedky.

V prípade, že do súťaže príde viac poviedok vhodných na publikovanie, je tu možnosť ich uverejnenia v ďalších dieloch cyklu Čierny Rogan, prípadne v sci-fi a fantasy magazíne Pevnost. Pri dostatku kvalitných textov vydavatelia zvážia aj možnosť vydania samostatnej poviedkovej zbierky. Účastníci súťaže vyjadrujú súhlas s podmienkami súťaže a prípadným uverejnením súťažných príspevkov na webstránkach a sociálnych sieťach venovaných cyklu Černokňažník.

Súťaž je neanonymná a môžu sa jej zúčastniť začínajúci i už publikujúci autori. Poviedky zasielajte výhradne elektronickou formou (vo formáte .doc alebo .rtf) na mailovú adresu: rogan@rogan.sk.

Viac informácií o cykloch Černokňažník a Čierny Rogan, ako aj o súťaži nájdete na www.rogan.sk, www.cervenak.sk, www.artisomnis.sk a www.brokilon.cz.

Hor sa spoločne do sveta slovanských mýtov!